Документи

Нашето мото е Да вкараме ред в бизнеса.

Затова с barsy имате всички документи, необходими за вашия тип бизнес, на едно място. Системата дава възможност за издаване на фактури, приемо-предавателни протоколи, оферти, договори, гаранционни карти, заявки, клиентски карти за лоялност и др. - навсякъде и по всяко време. Предимствата на barsy са бързината, с която може да организирате документите си и постоянния достъп до тях.

Документи

Издаване на документи

 • Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия
 • Гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи
 • Директно изпращане по e-mail на всички документи

Оферти

 • Съставяне на оферти, съдържащи артикули от каталога
 • Разделяне на артикулите в групи
 • Показване на снимки на артикулите
 • Изпращане на офертите по мейл до клиент
 • Създаване на сметка от оферта

Заявки към доставчици

 • Директно създаване на Заявка в barsy
 • Не е необходимо да пишете на тетрадки и хвърчащи листа.
 • Имате всички зявки на едно място и можете да ги преглеждате по всяко време.
 • След като дойде стоката, от самата Заявка можете да направите “Зареждане”, като така не е необходимо да вписвате артикулите отново.

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.